สาเหตุของสมาธิสั้น และวิธีบำบัด/ ฝึกภาษา/ ฝึกสมอง /พัฒนาสมาธิ

ระดับสมาธิที่พบในเด็กนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองของเด็กแต่ละคน  ซึ่งเด็กแต่ละคนนั้นก็จะมีความสามารถทางด้านสมองที่แตกต่างกันออกไป สมองจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสามารถและประสิทธิภาพในการรับรู้และวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ ของเด็กแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันนั้น สมองที่เกิดการพัฒนาอย่างล่าช้าและขาดประสิทธิภาพที่ดีพอ ก็ส่งผลทำให้ทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ นั้นช้าตามไปด้วย  เด็กควรรับการบำบัดเพื่อเรียนรู้และปรับพฤติกรรมควบคู่ไปกับการรับยา ทั้งเพื่อรักษาบรรเทาอาการสมาธิสั้น และอาการที่อาจเกิดขึ้นร่วมกับโรคสมาธิสั้น อย่างปัญหาทางอารมณ์ ความวิตกกังวล เป็นต้น

การเข้าโปรแกรมฝึกหัด/ ฝึกภาษา/ ฝึกสมอง /พัฒนาสมาธิ

สถาบัน BrainFit Studio มีหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาสมาธิให้ดีขึ้นได้ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและผ่านการวิจัยทางประสาทวิทยามาแล้วกว่า 30 ปี เป็นสถาบันเรียนภาษาอังกฤษ

โปรแกรม Fast ForWord®  สามารถฝึกสมองและฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งยังช่วยพัฒนา สมาธิ ความจำ ความเร็วในการคิด และความสามารถในการเรียงลำดับก่อนหลังอีกด้วย หลังจากการฝึกฝนผ่านโปรแกรมเพียงแค่ 8 สัปดาห์ นักเรียนที่อ่อนทางด้านการอ่านนั้น สามารถพัฒนาศักยภาพของสมอง ส่งผลให้ทักษะทางด้านการอ่านพัฒนาขึ้นมากจนกลายเป็นนักเรียนที่มีทักษะด้านการอ่านที่ดีขึ้นได้  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีสมาธิในการเรียน เพลิดเพลินไปกับการฝึกภาษาอังกฤษผ่านเกมการเรียนที่สนุกสนาน ภายในระยะเวลาอันสั้น เด็กๆ และความสามารถเหล่านี้จะอยู่ติดตัวกับเด็กไปจนโต ซึ่งผลจะติดตัวเด็กไปตลอด

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ช่วงเด็กๆ  ปิดเทอมอยากพาลูกๆ ไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ที่ สถาบัน BrainFit Studio ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ไม่ใช่เฉพาะเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้นเท่านั้นที่เรียนได้ ที่สถาบันนี้มีโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษที่สามารถออกแบบให้เหมาะกับตัวเด็กเฉพาะบุคคล